Feliza's Access Network - The Incredible, Edible Feliza.

Vi får fler nya ord

Jag vet inte vad jag stöter för främmande ord när jag letar efter något helt annat på internet. Nu senast var det kolsyreis, som tydligen används för att rengöra olika motorer eller andra delar av metall. Språket växer på ett underligt sätt och ju mer uppfinningar det blir, desto fler blir de nya orden. Jag har svårt att tänka mig att till exempel ordet kolsyreis fanns på sextiotalet. Språket överhuvudtaget har blivit annorlunda. Dem uttryck som användes till exempel bland ungdomar på sjuttiotalet är nästan helt borta idag.