Feliza's Access Network - The Incredible, Edible Feliza.

Man får göra det man kan.

Posted May 2, 2012, 9:36 p.m. By feliza

Idag ska jag ta kontakt med ett el företag som jag har sett gör reklam för att de har grön el så jag vill byta till dem. Jag har mer och mer funderat på vad som händer med vår jord och det kan man inte bortse från så jag tycker att det är viktigt att man faktiskt gör det man kan själv. Det kanske inte är mycket men det är ens skyldighet att ta reda på vad man själv gör i sitt hem som kan påverka miljön genom att man ändrar på små saker. Som att man uppdaterar sina vitvaror så att det inte är mer freon i eller att de drar lite el och så vidare.